PERSONVERNERKLÆRING
Du bes om å lese denne personvernerklæringen nøye, slik at du vet hvordan og hvorfor Orremesså behandler opplysninger om deg.

1. INNLEDNING
1.1 Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Orremesså behandler personopplysninger. Personopplysninger er alle slags opplysninger som direkte eller indirekte kan brukes til å identifisere et firma/person.

1.2 Denne personvernerklæringen gjelder for all vår behandling av opplysninger knyttet til brukere av Orremesså sin nettsider eller andre kommunikasjonskanaler, samt tjenester som firmaprofil og nyhetsbrev.

1.3 Det er viktig for oss at dine rettigheter ikke blir krenket, og Orremesså vil ikke behandle Personopplysninger om deg uten at det skjer i henhold til dine ønsker, avtaler du har inngått med oss, denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning.

2. HVEM HAR ANSVAR FOR Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGENE?
2.1 Orremesså er ansvarlig for det meste av behandlingen av Personopplysningene om deg i forbindelse med levering av Tjenestene.
Orremesså sine samarbeidspartnere, kan behandle eller være felles behandlingsansvarlige for Personopplysningene om deg i forbindelse med din bruk av noen av Tjenestene.

3. HVA SLAGS PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN OG HVA BRUKER VI DEM TIL?
3.1 Vi vil innhente informasjon om Firmanavn, kontaktpersoner og adresse. Samtidig vil vi også registrere årstall hvor du/dere har hatt stand hos oss.

Håndtering av registrering
Orremesså vil lagre informasjon om når vi har sendt ut nyhetsbrev til deg/dere, når du/dere har hatt stand hos oss og hvor. Informasjon vil bli lagret i 5 år.

Kundeservice
Hvis du kontakter Orremesså via e-post, telefon, SMS eller andre kanaler, vil vi av og til behandle de Personopplysningene du oppgir (f.eks. navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse) samt registreringsinformasjon for å kunne håndtere dine spørsmål eller hjelpe med de tjenestene du har bedt om.

Nyhetsbrev og andre typer direkte markedsføring
Dersom du samtykker til å motta Orremesså sine nyhetsbrev, vil vi behandle Personopplysninger som Firmanavn, navn, e-postadresse og telefonnummer (avhengig av hvilken kanal du har valgt å motta nyhetsbrevet i) så lenge du ønsker å motta nyhetsbrevet. Dersom du gir beskjed om at du ikke lenger vil motta nyhetsbrevet, vil opplysningene bli slettet (med mindre opplysningene også brukes til andre formål), og du vil ikke motta flere nyhetsbrev fra oss. Du kan selvfølgelig når som helst gi beskjed om at du vil fortsette å motta nyhetsbrev.
Dersom du gir ditt samtykke til det, vil vi i noen sammenhenger også overføre Personopplysninger om deg til uavhengige markedsføringsbedrifter (f.eks. Facebook, Google, Instagram) slik at du kan motta aktuell og personalisert reklame, slik at effekten av reklamekampanjer kan måles, og slik at trafikk og antall klikk på reklame kan registreres.

4. HVEM HAR TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGENE OM DEG?
4.1 Opplysningene om deg blir behandlet av Orremesså og samarbeidspartnere for at du skal motta Tjenestene du benytter deg av eller har kjøpt av oss eller som vi på annen måte har inngått avtale om å levere. All behandling av opplysninger vil foregå i henhold til denne personvernerklæringen, til den bruk du har samtykket til, eller til bruk som er tillatt eller nødvendig etter gjeldende lovgivning (f.eks. for å oppfylle en avtale mellom deg og oss).

4.2 Samarbeidspartnere vil behandle Personopplysninger om deg på våre vegne hvis og i den utstrekning det er nødvendig for at du skal motta de Tjenestene du har inngått avtale om, f.eks. håndtering av nyhetsbrev.

5. NÅR BLIR PERSONOPPLYSNINGENE SLETTET?
5.1 Orremesså vil behandle opplysningene om ditt firma så lenge det er nødvendig for å kunne levere Tjenestene til deg eller til du kontakter oss for å få Personopplysningene slettet. Du kan selv fjerne ditt firma fra nyhetsbrevlisten vår via linken nederst i nyhetsbrevet som heter «Meld av».

6. SIKKERHET
6.1 Orremesså bestreber seg på å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå med hensyn til Personopplysninger og personvern og treffer de tekniske og organisatoriske tiltak som er nødvendige for å sørge for at Personopplysninger ikke blir tilgjengelige for uvedkommende, forsvinner, blir endret eller blir gjenstand for uautorisert behandling. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre sikkerheten i møte med den teknologiske utviklingen.

6.2 Vi gjør bruk av moderne teknologi i alle våre systemer for å forhindre at Personopplysninger blir tilgjengelige for uvedkommende eller blir gjenstand for uautorisert behandling. Vi vil kun registrere informasjon om foretaket deres, kontaktinformasjon i form av telefon, epost, adresse og hvilke varer/produkter dere selger.

7. ANNET
7.1 Vi forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen.

8. KONTAKTOPPLYSNINGER
8.1 Vennligst ta kontakt dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller for andre henvendelser.
E-post: post@orremessen.no